תודה על תרומתך.

האלבום יחולק במפגש הסיכום של הקבוצה ע"י המדריכים.