top of page

כדי שכל חניכה וכל חניך

יוכלו להשתתף במסע!

כאלף בני נוער יוצאים בכל שנה למסעות תנועות הנוער לפולין. המסע לפולין הוא תהליך חינוכי איכותי ומעמיק שמטרתו – העברת לפיד זיכרון השואה והמרד לדור הבא, דור העתיד. ערכי הציונות, היהדות, הצדק והשוויון עומדים בבסיס המסע לפולין כאשר החניכים השבים הביתה ממשיכים את העשייה החינוכית לאורם – בתנועה, בקהילה, בקן ובמחנה.

על המסע

קרן הדורות, הפועלת במסגרת "מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות" (ע"ר) הוקמה על מנת להבטיח כי כל חניכי התנועות יוכלו להשתתף במסע לפולין.


מאז הקמתה בשנת 2009, תמכה הקרן במסעות תנועות הנוער הציוניות החברות בה במעל מליון ש"ח, וסייעה למאות נערות ונערים להגשים חלום- ולהשתתף במסע לפולין עם חבריהם לתנועה.

על הקרן

"המסע התנועתי לפולין היה לי משמעותי כי הוא אתגר אותי להסתכל על השואה והגבורה מהמון זוויות ולחשוב על דברים שנראים לנו מובנים מאליהם. הוא מאתגר אותנו לבחון את הבחירות שלנו ולהחליט באופן מודע את ההחלטות שלנו."

יניב, גרעין ראם, המחנות העולים

הסיפור שלי

Services
About
Contact
bottom of page