top of page

על הקרן

קרן הדורות הוקמה בשנת 2008 על ידי תנועות הנוער הציוניות – הנוער העובד והלומד והמחנות העולים. מטרתה לעודד, לחזק ולחדש את החינוך לזיכרון השואה ומרד תנועות הנוער בקרב חניכי התנועות וכלל החברה הישראלית. פעולתה המרכזית של הקרן היא סבסוד המסעות לפולין של התנועות, על ידי חלוקת מלגות לחניכים מיעוטי יכולת והוזלה כללית של עלויות המסע. עד כה חילקה הקרן למעלה ממיליון וחצי ₪ וסייעה לאלפי חניכים לצאת למסע. בעזרתכם נוכל להמשיך. הקרן מנוהלת בעמותת "מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות" (ע.ר. 580455699).

על המסע

כאלף בני נוער יוצאים בכל שנה למסעות תנועות הנוער לפולין. המסע לפולין הוא תהליך חינוכי איכותי ומעמיק שמטרתו – העברת לפיד זיכרון השואה והמרד לדור הבא, דור העתיד. ערכי הציונות, היהדות, הצדק והשוויון עומדים בבסיס המסע לפולין כאשר החניכים השבים הביתה ממשיכים את העשייה החינוכית לאורם – בתנועה, בקהילה, בקן ובמחנה.


במהלך המסע נפגשים החניכים הן עם תהומות הרוע האנושי כפי שהתגלם בגטאות, במחנות הריכוז וההשמדה ובבורות הירי והן עם גילויים מופלאים של אנושיות וגבורה במחתרת, במרידות, בתנועות הנוער ובקרב חסידי אומות העולם. תהליך המסע מחזק את הזהות היהודית-ציונית של החניכים ושואל יחד איתם את השאלות הנצחיות והעכשוויות – מהי יכולת הבחירה של האדם? האם האדם רע מנעוריו? מהם הביטויים בימינו של גזענות ואנטישמיות? כיצד ניצור חברה ישראלית טובה וצודקת?


התרחבות תנועות הנוער אל כלל חלקי החברה הישראלית וגדילת הפערים הכלכליים בישראל הובילו לכך שכשליש מבני הנוער היוצאים למסע נזקקים לסיוע כספי כלשהו. אנו שמנו לנו למטרה כי כל חניך או חניכה המבקשים לצאת למסע לפולין יוכלו לעשות זאת ללא קשר למצבם הכלכלי. קרן הדורות מחלקת מלגות לחניכים מעוטי יכולת וכן תורמת להוזלה של עלות המסע לכלל החניכים. 


עזרו לנו להגשים את מטרתנו – המסע פתוח לכל נערה ונער!   

על המסע
למה לתרום לקרן?
bottom of page