top of page

תרומה בהעברה בנקאית

לחשבון מספר 490976 סניף 604 בבנק הפועלים ע"ש מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות

התרחבות תנועות הנוער אל כלל חלקי החברה הישראלית וגדילת הפערים הכלכליים בישראל הובילו לכך שכשליש מבני הנוער היוצאים למסע נזקקים לסיוע כספי כלשהו. אנו שמנו לנו למטרה כי כל חניך או חניכה המבקשים לצאת למסע לפולין יוכלו לעשות זאת ללא קשר למצבם הכלכלי. קרן הדורות מחלקת מלגות לחניכים מעוטי יכולת וכן תורמת להוזלה של עלות המסע לכלל החניכים. 

עזרו לנו להגשים את מטרתנו – המסע פתוח לכל נערה ונער!

zapier-logomark.png
על המסע
_brand_assets_images_logos_zapier-logo-r
צרו קשר
bottom of page