top of page

שליש מבני הנוער היוצאים למסע לפולין של תנועות הנוער נזקקים לסיוע כספי כלשהו. אנו שמנו לנו למטרה כי כל חניך או חניכה המבקשים לצאת למסע לפולין יוכלו לעשות זאת ללא קשר למצבם הכלכלי. קרן הדורות מחלקת מלגות לחניכים מעוטי יכולת וכן תורמת להוזלה של עלות המסע לכלל החניכים. 

לתרומה בדרך אחרת:

תרומה בהעברה בנקאית

לחשבון מספר 490976 סניף 604 בבנק הפועלים ע"ש מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות

תרומה
צרו קשר
bottom of page